Възможност да провериш състоянието на батерия на (DC) зарядна станция?

Зарядни станции

Инфраструктурата за електромобили в Китай е на път да получи солиден тласък от основните играчи на електро пазара. Това са двете най-големи електрически компании – State Grid и China Southern Power Grid, като първата ще инвестира 2.7 милиарда юана (около €350 милиона) още в рамките на тази година. Планът на China Southern Power Grid е значително по-голям, с инвестиция в размер на 25.1 милиарда юана (около €3,25 милиарда) в рамките на следващите четири години.

Интересът на State Grid е насочен повече към частния потребител, което се вижда от стойностите в техния проект – да бъдат инсталирани 78,000 нови зарядни станции, 53,000 от които в жилищни сгради. От друга страна, China Southern Power Grid планира да изгради 150 големи зарядни паркове и около 380,000 зарядни точки, без уточнения за вида и предназначението.

Изчисленията на State Grid показват, че тази инвестиция се очаква да увеличи приходите от продажба на електромобили с над 20 милиарда юана и да стимулира производството на свързани енергийни продукти и компоненти. Това само по себе си е индикация за значението на зарядната инфраструктура за развитието на електромобилния сектор като цяло.

Субсидиите за покупка на електромобили са много важен инструмент за развитие на пазара и след като през 2019 г. Китай спря тази дотация, продажбите на електрички в страната спаднаха значително. Наскоро, обаче, правителството върна програмата обратно, в опит да възобнови интереса.

Общият план е до края само на тази година в Китай да бъдат инвестирани 10 милиарда юана (около €1.3 милиарда) в зарядна инфраструктура за електромобили, което включва около 200,000 нови зарядни станции, 20,000 от които обществени. По данни от бранша, към края на март в Китай има инсталирани 542,000 обществени зарядни станции.

Отвъд директното им предназначение, китайското правителство иска да превърне зарядните станции в хъбове за събиране на данни, което е в синхрон с цялостната политиката. Чрез зарядните станции ще има достъп до голямо количество данни, които могат да разширяват значително пазара на услуги свързани с електромобилите. Например, състояние на батерията, потребителски навици, местоположение на превозно средство и други.

Това със състоянието на батерията е интересно, защото идеята е тази функция да служи като възможност за проверка на батерията преди покупка на употребяван електромобил. Засега това е възможно само на DC зарядни станции, които чрез CAN връзката получават данни от батерията при зареждане, в реално време.

Но тук става дума за нещо ново. И в момента можеш да видиш напрежението, тока и мощността на екрана на DC зарядна станция по време на зареждане, но възможността да провериш състоянието на батерията е съвсем друга техническа способност.

Едва ли ще замени нуждата от бъдещите електромобилни сервизи, но дава повод за обмисляне на нещата в тази посока.

ignor-tv.jpg
welcome-ecars.jpg