Sidebar

17
Пон, Юни

GDPR информация

Какво представялва GDPR?

Общият регламент за защита на данните (GDPR) е набор от правила, предназначени да подобрят съществуващите защити, свързани с личните данни и неприкосновеността на личния живот на гражданите на ЕС. Регламентът е създаден с цел укрепване и унифициране на законодателството за защита на данните в целия Европейски съюз.

Кога влиза в сила GDPR?

GDPR влиза в сила считано от 25 май, 2018 г.

Какво се класифицира като лични данни спрямо GDPR?

GDPR определя личните данни като "всякаква информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице". Това може да бъде име, адрес на дома, снимка, имейл адрес, банкови данни или IP адрес на компютъра.
Личните данни се отнасят до информация за дадено лице, която може да бъде идентифицирана от тези данни или когато тези данни са комбинирани с друга информация, за да се идентифицира физическото лице.

Трябва ли да направя нещо, когато GDPR влезе в сила?

Активният ви профил няма да бъде засегнат от тези промени, но ако ни уведомите, че вече не искате да използвате профила си и/или ако профилът ви вече не е активен, след определен период от време Ние ще премахнем всички данни от (неактивния) Ви профил.

Как компанията защитава личните ми данни?

Желаем нашите потребители да са наясно, че Ние правим всичко възможно, за да защитим тяхната лична информация от кражба на данни или злоупотреба, като използваме най-добрите технически и организационни мерки за предпазване от кражба на лични данни.
Нашата преработена Декларация за поверителност на личните данни определя условията, при които вашата лична информация ще бъде използвана и/или обработвана. Когато използването на вашата лична информация изисква вашето съгласие, ние винаги ще изискаме това писмено, като посочим конкретните цели за обработка.

Колко време може компанията да пази личните ми данни?

Ние няма да съхраняваме вашите лични данни по-дълго от необходимото за целта, за която първоначално са били поискани (подлежи на промяна при спазване на всякакви по-важни правни задължения, на които можем да бъдем обект в съответствие със Закона). Ако не влизате в профила си в продължителен период от време, имаме период на автоматично спиране, който започва да тече от последното ви логване в сайта. След приложимия период на спиране, профилът Ви ще бъде окончателно затворен и ние ще премахнем всички данни, които могат да бъдат идентифицирани от нашата база данни.

Какво значение има GDPR за мен и моя потребителски акаунт?

Профилът ви попада в обхвата на регламента за защита на данните и това означава, че когато решите да преустановите използването на нашите услуги, след определен период от време ще премахнем личните ви данни от нашата база данни и те вече няма да бъдат достъпни за нас.

Какво ще стане, ако изтриете данните ми и искам да отворя отново потребителския си профил?

Информацията за профила Ви вече няма да е налице и може да се наложи да създадете нов профил на нашия сайт. Ако се опитате да активирате отново профила си и ви съобщим, че той е премахнат съгласно изискванията на GDPR, можете да регистрирате нов профил.

Живея извън ЕС, GDPR все още ли се прилага към начина, по който се обработва профилът ми?

Ние сме регистрирани в България и нашите задължения по GDPR са валидни независимо от това къде живеете.

Коментари (0)

Оценка 0 от 5 на база 0 гласа
Все още няма пуснати коментари