Breaktor е нов клас защита от свръхток за електромобили

Компоненти

В духа на неведнъж коментираната в eCars тема, че не всичко е батерии, а трябва да се работи по подобряване на всички системи, на пазара излиза нов компонент, комбиниращ функциите на няколко други.

Става дума за нова разработка на eMobility поделението на Eaton, което надгражда решенията за защита на високоволтови вериги в електромобили. Устройството на Eaton се казва Breaktor и представлява защитно решение, което комбинира функциите на предпазители, пиро превключватели и контактори в един единствен модул.

Ето графика за нагледна демонстрация:

Според компанията, Breaktor е създаден заради постоянно увеличаващите се предизвикателства свързани с координацията между предпазителите и контакторите, като предлага супер бърза и надеждна защита за високоволтови батерии и инвертори. В цифри: задействане в рамките на 5 милисекунди до 1000 волта и 30000 ампера.

Функцията на Breaktor е да подобрява сигурността на електромобила и да защитава компонентите при всякакви случаи на свръхток, по-ефективно отколкото традиционните методи за защита на веригите.

Устройството може да се включва и изключва като автоматичен предпазител, което е удобно при извършване на проверки на функционалността. В случай на катастрофа, Breaktor работи заедно със системите за защита на електромобила, което позволява бързо прекъсване на връзката между батерията и останалите системи.

При късо съединение Breaktor намалява силата на тока и работи независимо от неговата посока, което означава и при зареждане, и при шофиране.

Както коментирахме в началото, подобряването на функционалността на отделните компоненти е ключово за повишаване на ефикасността и същевременно за понижаване както на разхода им на енергия, така и цените им, а оттам и на самите електромобили. От своя страна, опцимизации ще допринасят за удължаване на пробега, без непременно увеличаване на капацитета на батериите.

Казано по друг начин, с времето не увеличавахме толкова обема на резервоарите на колите с ДВГ, за да по-постигнем по-дълъг пробег, колкото беше направено за подобряване на работата на двигателите и други системи, за понижаване на разхода на гориво.

Същото е и при електромобилите - паралелно с увеличавате на капацитета на батериите до оптимално ниво, трябва да се работи за максимално подобряване на ефикасността на всички компоненти.

Коментари (0)

Оценка 0 от 5 на база 0 гласа
Все още няма пуснати коментари

Най-нови теми от форума

  • Няма мнения