Инфо бюлетин 9 по проект 'Електрическа мобилност за Исперих'

Полезно и ефективно

logo

Програма за развитие на селските райони 2007 -2013г. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони.

Информационен бюлетин 9 към проект "Електрическа мобилност за Исперих"

Проектът се изпълнява по "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони. Европа инвестира в селските райони"...

Проект "Електрическа мобилност за Исперих"

Пилотен проект за промоция на новите нисковъглеродни технологии, приложими в електрическите превозни средства и ползите от тях за опазване на околната среда по договор за финансово подпомагане № 40/3/710416/2014 от 13.03.2014г.

Изпълнител: СНЦ "Електромобили за регионите – Исперих"

Информационен бюлетин 9

УЧЕБЕН ПРАКТИКУМ И ХЕПЪНИНГИ

Тема на бюлетина: Учебен практикум и хепънинги за младежите, с практически занятия по проекта. 

По проекта е учреден неформален кръжок с младежи от Гимназия „Васил Левски” и други желаещи да се включат. В кръжока участват 18 души, но дейността е отворена за всеки, който иска да посети занятията. Бяха организирани и проведени две занятия и един учебен практикум.

Целта е младежите да бъдат запознати по възможно най-ефективен и лесен за възприемане на най-важните аспекти на електрическата мобилност. Чрез учебния практикум на 16 април 2015 г., младежите сами направиха изводи за конкретните ползи от употребата на електромобили за околната среда и здравето, както и за туризма и икономиката на Исперих.

Етапи на изпълнение:

Първо занятие – въвеждащо и обучение за електромобилите и указания за учебен практикум - проучване за ползите от ел. автомобили и следните теми:

  • Елементарно устройство и начина на работа на електромобила
  • Приложения за мобилни телефони за контрол на различни функции в ЕПС
  • Значение на електрическата мобилност за подобряване на транспортните услуги;
  • Методи за популяризиране и възприемане на електрическата мобилност в региона;
  • Насоки за идентифициране на най-полезните за местното население и икономика ефекти и резултати от масовизиране на ЕПС – околна среда, здраве, туризъм и др.

Учебен практикум. Обособени са две работни групи от участниците в кръжока, които придобиха практически умения за:

  • Сглобяване на 6 мини коли, задвижвани с електромотор и слънчеви панели;
  • Работа с мобилно приложение за контрол на функции в електромобил;
  • В резервата АИР „Сборяново” една от групите направи измерване на изхвърлените в атмосферата вредни газове от автомобилите на посетители в рамките на един работен ден на база средно статистически данни за генерираните от стандартните автомобили емисии.

Хепънинги

Упражнение "Поглед в бъдещето" – представени бяха ползите от въвеждане на електрически автомобили за някои общински дейности: социален патронаж, детски градини, и училища и др. Представители на работна група от кръжока направиха проучване за разходите по експлоатация и поддръжка на съществуващия автопарк от конвенционални автомобили в община Исперих.

Първият хепънинг по проекта с тест драйв на електромобили беше проведен на 28.04.2015 г. в ПГСС "Хан Аспарух" гр. Исперих.

Вторият хепънинг беше проведен на 29.04.2015 г. в ОУ „Христо Ботев“ гр. Исперих

Третият хепънинг беше проведен на 30.04.2015 г. в ОУ "Васил Априлов" гр. Исперих

По време на хепънингите младежите имаха възможност да се повозят, а всеки желаещ пълноправен шофьор да управлява тестовия електромобил, изработен в гр. Исперих от фирма А1 Лимитед.

За хепънингите бяха осигурени по 9 комплекта за сглобяване (9 х 6). Изборът на младежите, които сглобяваха мини колите се извърши чрез жребий, след регистрация за участие в събитието.

Сглобените мини електромобили бяха подарени на сглобилите ги деца, като предаването им беше документирано с приемо-предавателен протокол.
За посетителите беше подготвена забавна анкета и любопитни факти – сравнителни характеристики за електро и конвенционалните автомобили, които бяха раздавани с изработените стикери и картички.

Хепънингите допринесоха за повишаване на обществения интерес към екологични решения свързани с опазване на здравето и околната среда и природното наследство на територията на МИГ Исперих.

Коментари (0)

Оценка 0 от 5 на база 0 гласа
Все още няма пуснати коментари

Пусни коментар

Публикуванет на коментар като гост. Регистрирай се или се впиши в своя профил.
Прикачени (0 / 3)
Сподели своето местоположение
elektromobili-2020

Най-нови теми от форума