Показване по етикет: Електрически ЕО

dfki_eo_smart_connecting_car

Вероятно има прослойка, която се е наситила на електромобили, изглеждащи стандартно и нищо чудно за тях (или от тях) да е създаден концептуалният ЕО. Моделът, меко казано, изглежда странно, но така както има висша мода, която не е предназначена за улиците, има и паякообрязен електромобил, който надхвърля понятието 'дизайнерски'. Изработен е от инженерите в DFKI (Новаторския център по роботика, Бремен), в партньорство с местния университет по математика и информатика.