Показване по етикет: Стандарт за зареждане на електромобили

edin_konektor_zarezhdane_vsichki_elektromobili
ЕК предлага Тип 2 конектор (7 пина) за всички зарядни станции за електромобили в Европа

Осем милиона зарядни станции за електромобили с Тип 2 конектор в Европа до 2020 г. – 7,000 за България!

При около 12,000 зарядни станции днес, Европейската Комисия реши, че до 2020 г. техният брой в цяла Европа трябва да стане 8 милиона! Останалите параметри в заложените на 24 януари 2013 цели са станции за втечнен природен газ на всеки 400 км по главните европейски магистрали, метан станции на всеки 150 км и станции за зареждане с водород на всеки 300 км. Всичките тези предложения се правят с цел изграждане на задоволяваща нуждите ни мрежа от алтернативни източници на енергия. И най-интересното – Комисията най-после препоръча всички електро колонки да бъдат оборудвани с един определен и изборът е паднал върху Тип 2 (седем пина)...

bavno zarezhdane elektromobili

Европейската асоциация на автопроизводителите (ACEA), Европейската асоциация на авто доставчиците (CLEPA) и Съюзът на електрическата индустрия ({tooltip}EURELECTRIC{end-link}Организацията представляваща общите интереси на електро индустрията на пан-европейско ниво{end-tooltip}) са единодушни по отношение на нуждата от единна хармонизирана система (типове щепсели/режими и комуникация) за зареждане на електрически превозни средства и в самите превозни средства, и в инфраструктурата. ACEA актуализира своя бюлетин след последните развития в направлението, CLEPA подписа документа, а наскоро EURELECTRIC също публикува своето становище по въпроса, от което става ясно, че бързото зареждане ще го играе "втора цигулка"...

За да стане тази гледка масова в България, са необходими стандарти на ниво ЕС

Европейската експертна група по бъдещи транспортни горива публикува втория си доклад на тема инфраструктура за алтернативни горива и енергии, включително електричество. Препоръките за политически действия в този доклад ще бъдат база за предложения в Европейската комисия и предстои публикуването им в рамките на първото тримесечие на 2012 г...

Единен стандарт за зареждане на електромобили се очаква от 2017 г.

Макар че процесът ще бъде дълъг, търговската асоциация на автопроизводителите ACEA, изготвя изчерпателен набор от правила за стандартизиране зареждането на електрически превозни средства. Обединеното браншово предложение ще позволи употребата на един тип конектор, независимо от марката на превозното средство, доставчикът на електроенергия или държавата.

Препоръките на бранша обхващат цялата верига на обществената зарядна инфраструктура и зарядните портове на електромобилите, включително комуникацията между тях, както за бавно, така и за бързо правотоково или променливо зареждане. Щом препоръките бъдат одобрени от съответните стандартизиращи органи, автопроизводителите ще започнат да интегрират одобрените стандарти в своите производствени цикли...