В този блог: На германския сайт на Tesla вече има предложение за оперативен лизинг за Model 3.

Обикновено, когато става дума за лизинг, най-много ни интересуват месечните вноски, които за оперативния на Model 3 в Германия изглеждат прилични и сравними с тези на конвенционални модели от премиум марки.

Ирландският национален железопътен оператор започна търг за „най-големия и най-зелен флот в историята на ирландския обществен транспорт“.